Sri GuruSarvabhouma DasaSahitya Project

BARATIRAMANA NA SARUVE CARANA-GURU JAGANNATHA DASARU

(Guru Jagannatha Vittala)


ಭಾರತಿರಮಣ ನಾ ಸಾರುವೆ ಚರಣ
ತೋರೊ ಮನ್ಮನದಲಿ ಭೂರಿಸುಕರುಣ ||ಪ||

ನಾರಾಯಣಾಂಕದಿ ಕುಳಿತಿಹ ಶೂರ
ಸೂರಿಸ್ತೋಮತೇಜರಂಜಿಪುದುದಾರ |
ಮಾರಮಣನಾಜ್ಞದಿಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಧಾರ
ಧಾರಕಾನಂದವಿಠಲನ್ನ ಚಾರ ||೧||

ದುರುಳರಕ್ಕಸತತಿದ್ವಿರದವಿದಾರ
ಹರಿರಘುವರನ ಪಾದಶರಧಿಜಚಕೋರ |
ಹರಮುಖ್ಯಸುರಸರಸೀರುಹಕೆ ದಿನಕರ
ವರದೇಶವಿಠಲನ್ನ ಸ್ಮರಿಪ ಸಮೀರ ||೨||

ಕುರುಕುಲಸಂಜಾತ ದೃಪದಜಾನಾಥ
ದುರಿಯೋಧನನ ಊರು ತರಿದ ನಿರ್ಭೀತ
ಪರಮಭಗವದ್ಭಕ್ತವೃಂದಸುಪ್ರೀತ
ವರದೇಂದ್ರವಿಠಲನ ಪ್ರಿಯಸುತ ತಾತ ||೩||

ಅದ್ವೈತಮತತಿಮಿರಧ್ವಂಸನ ಧೀರ
ಶುದ್ಧ ವೈಷ್ಣವಮತಸ್ಥಾಪನಾಪರ (ಚಾರ್ಯ)
ಸದ್ವಾಕ್ಯದಿಂದಲಿ ಹರಿಪಾರಾವಾರ
ಮಧ್ವಸುಂದರವಿಠಲನ ಸುಕುಮಾರ ||೪||

ವರದೇಶವಿಠಲ ವರದೇಂದ್ರವಿಠಲ
ಸುಂದರವಿಠಲ ಆನಂದವಿಠಲನ್ನ
ಪರಿಪರಿವಿಧದಲ್ಲಿ ಕರುಣವ ಪಡೆದಿಹ
ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನ ನಿಜದೂತ ||೫||

Sl No. Songs (Author)
1 Gopala Dasaru
2 Guru Jagannatha Dasaru
3 Guru Pranesha Dasaru
4 Guru Purandara Dasaru
5 Helavana Katte Griyamma
6 Indiresha Dasaru
7 Jagannatha Dasaru
8 Kanaka Dasaru
9 later
10 Pranesha Dasaru
11 Prasanna Venkata Dasaru
12 Purandara Dasaru
13 Shyama Sundara Dasaru
14 Sripada Rajaru
15 Tande Sri Purandara Dasaru
16 Vadirajaru
17 Varadendra Dasaru
18 Varadesha Dasaru
19 Vasudeva Dasaru
20 Venkata Vittala Dasaru
21 VenuGopala Dasaru
22 Vijaya Dasaru
23 Vyasarajaru
24 Vyasarayaru

&nsbp;