Sri GuruSarvabhouma DasaSahitya Project

PURNABAUDHAMUNIRAYA ENNALI KARUNAVA MADAYYA -GURU JAGANNATHA DASARU

(Guru Jagannatha Vittala)


ಪೂರ್ಣಬೌಧಮುನಿರಾಯಾ ಎನ್ನಲಿ ಕರುಣವ ಮಾಡಯ್ಯಾ ||ಪ||

ಚರಣವ ನಂಬಿದ ತರುಣನ ಭವ-| ಅರಣವ ದಾಟಿಸಿ ಶರಣನ ಪೊರೆಯೊ ||ಅ.ಪ||

ನಿನ್ನ ಮತದಿ ದೀಕ್ಷಾ ಪೊಂದಿಸಿ | ನಿನ್ನ ಕರಣಕಟಾಕ್ಷ |
ನಿನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಿ ಅನನ್ಯಭಾವವ | ಮನ್ನಿಸೊ ದಿನದಿನ ಎನ್ನೊಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದು ||೧||

ಪಂಚಬೇದಮತಿಯಾ ತರತಮ | ಪಂಚಕಭಾವದ ಪರಿಯಾ-|
ವಂಚನೆ ಮಾಡದೆ ಪಂಚಿಕಿ ತಿಳಿಸೆಲೋ | ಮುಂಚಿಗೆ ಮರುತವಿರಿಂಚಿಯಾಗುವಿ ನೀ
||೨||

ಮಾತರಿಶ್ವ ಹನುಮಾ ಭೀಮಾ | ಯತಿನಾಥ ಮಧ್ವನಾಮಾ |
ಖ್ಯಾತಮಾಯಿಮತವ್ರಾತವನಳಿದ | ದಾತಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲಪ್ರಿಯ ||೩||

Sl No. Songs (Author)
1 Gopala Dasaru
2 Guru Jagannatha Dasaru
3 Guru Pranesha Dasaru
4 Guru Purandara Dasaru
5 Helavana Katte Griyamma
6 Indiresha Dasaru
7 Jagannatha Dasaru
8 Kanaka Dasaru
9 later
10 Pranesha Dasaru
11 Prasanna Venkata Dasaru
12 Purandara Dasaru
13 Shyama Sundara Dasaru
14 Sripada Rajaru
15 Tande Sri Purandara Dasaru
16 Vadirajaru
17 Varadendra Dasaru
18 Varadesha Dasaru
19 Vasudeva Dasaru
20 Venkata Vittala Dasaru
21 VenuGopala Dasaru
22 Vijaya Dasaru
23 Vyasarajaru
24 Vyasarayaru

&nsbp;