Sri GuruSarvabhouma DasaSahitya Project

DHIRANA NODIRAI | KARUNAPORANA PADIRAI-VYASARAJARU

(Sri Krishna)


ಧೀರನ ನೋಡಿರೈ | ಕರುಣಾಪೊರನ ಪಾಡಿರೈ ||ಪ||

ವಾರಿಜವದನ ಸಮೀರಜಕಪಿನೃಪ, ದ್ವಿಜನ ಭಾವಿ‌ಅಜನ |||ಪ||

ಕಣಕಾಲಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಸರ, ಕಂಠಮಣಿಯ-ವಜ್ರದ ಖಣಿಯ
ದಣಿಯದೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ದಿತಿಜರನೆಲ್ಲ ಹಣಿಯಬೇಕೆಂಬ ಧಣಿಯ
ಪ್ರಣತಿಸಿ ನಾರಾಯಣ ಪದ ಭಕ್ತಾ ಗ್ರಣಿಯ, ಚಿಂತಾಮಣಿಯ
ತೃಣೀಕೃತಮರಪತಿವಿಶೋ ಮಾಧವ ಪ್ರಣಿಯ ಕಪಿಶಿರೋಮಣಿಯ ||೧||

ಮಂದಸ್ಮಿತಯುತ ಕುಂದಕುಟ್ಮಲಸಮರದನ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರವದನ
ಇಂದುಧರಾದಿಸುರವೃಂದವಂದಿತ ಪದಯುಗನ ಹಸ್ತಾಯುಧನ
ಬಂದೀಕೃತಾಮರ ಸುಂದರ ಸಮುದಯ ಸದನ ಜಿತಾನೇಕಮದನ
ಮಂದಮತಿ ಜರಾಸಂಧನಂಗವ ಸೀಳಿದನ ಬಹು ಬಲ್ಲಿದನ ||೨||

ಮುದ್ದುಮುಖವ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೈಸಿರಿಯ ಈನಮ್ಮ ದೊರೆಯ
ಒದ್ದಕ್ಷಕುವರನ ಗುದ್ದಿಬಿಸುಟ ಹೊಂತಕಾರಿಯ ಭಾರತಿ ದೊರೆಯ
ಶುದ್ಧಾನಂದಸಮುದ್ರ ಕಿರಿಯ ಮಿಕ್ಕ ಜಗಖಿರಿಯ
ಅದ್ವೈತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸದ್ದಡಗಿಸಿದ ಆರ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಾ ||೩||


Sl No. Songs (Author)
1 Gopala Dasaru
2 Guru Jagannatha Dasaru
3 Guru Pranesha Dasaru
4 Guru Purandara Dasaru
5 Helavana Katte Griyamma
6 Indiresha Dasaru
7 Jagannatha Dasaru
8 Kanaka Dasaru
9 later
10 Pranesha Dasaru
11 Prasanna Venkata Dasaru
12 Purandara Dasaru
13 Shyama Sundara Dasaru
14 Sripada Rajaru
15 Tande Sri Purandara Dasaru
16 Vadirajaru
17 Varadendra Dasaru
18 Varadesha Dasaru
19 Vasudeva Dasaru
20 Venkata Vittala Dasaru
21 VenuGopala Dasaru
22 Vijaya Dasaru
23 Vyasarajaru
24 Vyasarayaru

&nsbp;