Sri GuruSarvabhouma DasaSahitya Project

NARAYANA NARAYANA GOVIMDA-PURANDARA DASARU

(Purandara Vittala)


ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ | ಹರಿ |
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ |
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಮೂಕುಂದ |
ಪರತರ ಪರಮಾನಂದ ||ಅ.ಪ||

ಮೊದಲು ಮತ್ಸ್ಯನಾಗಿ ಉದಿಸಿ ಸೋಮನ | ಸೆದೆದು ವೇದಗಳ ತಂದ |
ಮಂದರಧರ ತಾ ಸಿಂಧುವಿನೊಳಮೃತ | ತಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಣಲೆಂದ ||
ಮತ್ಸ್ಯ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ |
ಕೂರ್ಮನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ||೧||

ಭೂಮಿಯ ಕದ್ದಾಖಳನ ಮರ್ಧಿಸಿ | ಆ ಮಹಾಸತಿಯಳ ತಂದ |
ದುರುಳಹಿರಣ್ಯನ ಕರುಳ ಬಗೆದು ತನ್ನ | ಕೊರಳೊಳಗಿಟ್ಟ ಬಗೆಯಿಂದ |
ವರಾಹ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ |
ನರಹರಿನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ||೨||

ಪುಟ್ಟನಾಗಿ ಮಹಿಕೊಟ್ಟ ಬಲಿಯ ತಲೆ | ಮೆಟ್ಟಿ ತುಳಿದ ಮುದದಿಂದ |
ಧಾತ್ರಿಯೊಳು ಮುನಿಪುತ್ರನಾಗಿ ಬಂದು | ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆಲ್ಲರ ಕೊಂದ ||
ವಾಮನ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ |
ಭಾರ್ಗವನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ||೩||

ಮಡದಿಗಾಗಿ ಸರಗಡಲನೆ ಕಟ್ಟಿ | ಹಿಡುದು ರಾವಣನ ಕೊಂದ |
ಗೋಕುಲದಿ ಪುಟ್ಟಿ ಗೋವುಗಳನೇ ಕಾಯ್ದ | ಗೋಪಾಲ ಕ್ರುಷ್ಣ ತಾ ಬಂದ ||
ರಾಮ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ |
ಕಲ್ಕಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ||೪||

ಛಲದಲಿ ತ್ರಿಪುರರ ಸತಿಯರ ವ್ರತದ | ಫಲವನಳಿದ ಮುದದಿಂದ |
ಧರೆಯೊಳು ಪರಮನೀಚರ ಸವರಿ | ಕುದುರೆಯೇರಿದ ಕಲ್ಕಿ ಛಂದ ||
ಬುದ್ದ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ |
ಕಲ್ಕಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ||೪||

ದೊಷದೋರ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ ಪೋಷಿತಭಕ್ತಸುವೃಂದ |
ದೊಷದೋರ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲ ಪೋಷಿತಭಕ್ತಸುವೃಂದ ||
ಬದರಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ |
ಪಂಢರಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ||೫||

ಉಡುಪಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ |
ರಂಗ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ||
ತಿರುಮಲ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ |
ವೆಂಕಟ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ||

Sl No. Songs (Author)
1 Gopala Dasaru
2 Guru Jagannatha Dasaru
3 Guru Pranesha Dasaru
4 Guru Purandara Dasaru
5 Helavana Katte Griyamma
6 Indiresha Dasaru
7 Jagannatha Dasaru
8 Kanaka Dasaru
9 later
10 Pranesha Dasaru
11 Prasanna Venkata Dasaru
12 Purandara Dasaru
13 Shyama Sundara Dasaru
14 Sripada Rajaru
15 Tande Sri Purandara Dasaru
16 Vadirajaru
17 Varadendra Dasaru
18 Varadesha Dasaru
19 Vasudeva Dasaru
20 Venkata Vittala Dasaru
21 VenuGopala Dasaru
22 Vijaya Dasaru
23 Vyasarajaru
24 Vyasarayaru

&nsbp;