Sri GuruSarvabhouma DasaSahitya Project

BARAYYA RAMGA BARAYYA KRUSHNA BARAYYA SVAMI BARAYYA-TANDE SRI PURANDARA DASARU

(Tande Sri Purandara Vittala)


ಬಾರಯ್ಯ ರಂಗ ಬಾರಯ್ಯ ಕ್ರುಷ್ಣ ಬಾರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾರಯ್ಯ ||ಪ||

ವಾರಣಭಯವ ನಿವಾರಣಮಾಡಿದ ನಾರಸಿಂಹನೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ||ಅ.ಪ||

ಮೊದಲಿಂದ ಬರಬಾರದೇ ನಾ ಬಂದೆ | ತುದಿಮೊದಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಪನಿಂದೆ |
ಇದುಗೆದ್ದು ಕಳೆದು ಪೊಪುದು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ | ಪದುಮನಾಭನೆ ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮಿಸಯ್ಯ ತಂದೆ ||೧||

ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಾಸೆಯೊಳಗಿದ್ದು | ಪುಣ್ಯಪಾಪಂಗಳನಾನರಿತಿದ್ದು |
ಅನ್ಯಾಯವಾಯಿತು ಇದಕೇನು ಮದ್ದು| ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವ ಕೂಡು ಎನ್ನ ಹೃದಯಗೋಳಿದು ||೨||

ಇಂದೆನ್ನ ಪೂರ್ವಪಾಂಪಗಳ ಕಳೆದು | ಮುಂದೆನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಫಲವನ್ನೆ ಗೈದು |
ತಂದೆಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲಾ ನೀನೊಲಿದು | ಎಂದೆಂದಿಗಾನಂದಸುಖವನ್ನೆ ಸುರಿದು ||೩||

Sl No. Songs (Author)
1 Gopala Dasaru
2 Guru Jagannatha Dasaru
3 Guru Pranesha Dasaru
4 Guru Purandara Dasaru
5 Helavana Katte Griyamma
6 Indiresha Dasaru
7 Jagannatha Dasaru
8 Kanaka Dasaru
9 later
10 Pranesha Dasaru
11 Prasanna Venkata Dasaru
12 Purandara Dasaru
13 Shyama Sundara Dasaru
14 Sripada Rajaru
15 Tande Sri Purandara Dasaru
16 Vadirajaru
17 Varadendra Dasaru
18 Varadesha Dasaru
19 Vasudeva Dasaru
20 Venkata Vittala Dasaru
21 VenuGopala Dasaru
22 Vijaya Dasaru
23 Vyasarajaru
24 Vyasarayaru

&nsbp;