Vaikunta EkadasiH.H. Swamiji visited the Venkataramana Devasthana at Mantralayam. Rayaru has installed the Lord Venkateshwara here.