Ugadhi Celebrations in Shri Mathaಇಂದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ತೈಲಾಭ್ಹ್ಯ೦ಜನ, ನಾರಿಕ್ರುತ ನೀರಾಜನ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.